Hem Tjänster Kompetens Länkar Kontakt  

Administration

Varje verksamhet är någon gång, oftast vid uppstart, i behov av kvalificerad hjälp med uppläggning av datoriserade och manuella administrativa rutiner. Redovisning, fakturering, lön och betalnings –rutiner måste fungera på ett effektivt sätt, du som företagare vill med all säkerhet vara där du bäst behövs och välja var du vill lägga din energi. Vi har lång erfarenhet och hjälper er med antingen nya eller befintliga rutiner, så att allt fungerar på bästa möjliga vis.

Bolagsbildning
Vi hjälper er att välja och bilda den bolagsform som passar er verksamhet bäst. Vi hanterar också alla typer av ändringar i alla former av bolag.

Affärsjuridik
Allmän affärsjuridik såsom köpehandlingar, fullmakter, lagfarter, lagsökning mm. hanterar vi här på byrån. Hettar det till och blir tvistigt eller komplicerat på annat vis ingår kontakter med lämplig advokat i vårt nätverk.

Skatterådgivning
Man kan nog utan överdrift hävda att skatter är orsaken till mer än 50% av all ekonomisk rådgivning och en ingrediens i mer än 90% av fallen. För vår del handlar det därför mycket om skatter, inte bara på grund av statistiken utan därför att vi också kan skatter.

Löpande bokföring
Den som anlitar oss för bokföring lämnar sitt material en gång per månad via bud, personligen eller post. Vi bearbetar materialet och returnerar i normalfallet resultat, balans och momsrapport, vid behov kan vi skapa specifika kundanpassade rapporter. För den som behöver kan vi specialanpassa redovisningen för projekthantering, resultatenheter eller liknande. I rapportrutinen ingår även rapport av felaktiga eller saknade underlag, skattemässiga observationer och det som kan vara av vikt för din verksamhet. Vill du ha hjälp med skattedeklarationen så ingår detta i rapportrutinerna vi bygger tillsammans med kunden.

Löner och betalningar
Vill du ha hjälp med dina löner så kan vi sköta dem åt dig, vi upprättar då skattedeklaration, kontrolluppgifter och håller reda på semesterersättning till dina anställda. Vi kan sköta hela eller delar av lönerutinerna, det som passar er bäst. Vi hjälper även till med dina räkningar så att du på ett överskådligt och strukturerat sätt håller reda på dina leverantörsbetalningar. Vill du ha hjälp med betalningar så kan vi även sköta detta.

Redovisning och revision
Vi hjälper er ända fram till fastställt och avslutat årsbokslut. Vi gör bokslut, årsredovisning och inkomstdeklarationer samt håller i kontakten med er revisor under revisionen. Det är mycket viktigt att samarbetet mellan klient/konsult/revisor fungerar och att alla aktörer förstått sin roll i detta samarbete. I det fall ni driver aktiebolag och inte har revisorsplikt så sköter vi inlämningen till bolagsverket.

Ekonomisk planering
En förutsättning för att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt är att det finns en tydlig affärsidé och någon form av ekonomisk plan med en möjlighet till uppföljning med strukturerade rapporter som du som företagare förstår. Ett viktigt instrument vid all ekonomisk planering är beslutsunderlag som är begripliga för den som skall fatta besluten, en budget blir meningslös om den inte är genomtänkt och en resultatrapport säger ingenting om du inte förstår innehållet.
Vi hjälper er med detta, vi vill att ni skall förstå så mycket som möjligt.


Ekonomlinjen AB - Heliosgatan 24, 2tr - 120 30 Stockholm - Telefon 08 545 788 60 - Fax 08 644 80 68
 
     
  Copyright © 2013 Ekonomlinjen AB. All rights reserved.